قطعات خودرو

قالپاق پژو ۲۰۶

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق پژو ۴۰۵

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق پژو SLX

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق رانا

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق سمند

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق پیکان وانت

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

ایران خودرو

سفارش دهنده

قالپاق تیبا

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

سایپا

سفارش دهنده

قالپاق برلیانس

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

سایپا

سفارش دهنده

قالپاق پراید

نام قطعه

پلاستیک پلیمری

جنس قطعه

پراید

سفارش دهنده