آزمایشگاه

شركت توان پلیمر عدل در راستاي احترام به حقوق مشتريان و پايبندي به اصل مشتري مداري و افزايش كيفيت محصولات توليدي خود و انجام فعالیت های تحقیقاتی، اقدام به تاسيس آزمايشگاه کنترل کیفیت و تحقیقاتی مجهز به دستگاههاي پيشرفته آزمايشگاهي نموده و تاییدیه گروه متد ساپکو و سازه گستر در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی را اخذ نموده است.